Kolding | Fredericia

7:30p Denmark > 1. DivisionKolding | Fredericia TIP :OV2.5FT @1.57Status :WON 1-2FT 💯 🔥 🔥 🔥 🔥